Kompiuterių tinklų technologijos
(KTT)

 This course requires an enrolment key


Kompiuterių tinklų technologijos P170B382.
Modulio tikslas: sutekti studentams žinių ir gebėjimų apie populiariausių vietinių tinklų technologijų naudojimą, tarptinklinių sąsajų technologinius sprendimus

This course requires an enrolment key