INFORMACIJOS VALDYMAS (HF ištęstinių studijų studentams)
(IV-hf-neak)

 This course requires an enrolment key


Studijų modulio tikslasugdyti kompetencijas, būtinas savarankiškam studento darbui studijose, panaudojant tradicines ir šiuolaikiškas technologijas prieigai prie informacijos ir darbui su ja.

logo
sveiki

This course requires an enrolment key