Informacijos valdymas socialinių mokslų studijose (Ištęstinių studijų studentams) 2016 - 2017 m.m.
(IV-smf-ištęstinės studijos)

 This course requires an enrolment key

Studijų modulio tikslasugdyti kompetencijas, būtinas savarankiškam studento darbui studijose, panaudojant tradicines ir šiuolaikiškas technologijas prieigai prie informacijos ir darbui su ja.


SMF

This course requires an enrolment key